I этап
Добыча сырья
II этап
Исследование
III этап
Технология
IV этап
Продукция

Статьи

Ходаковська Т.В., Огороднік І.В., 
Дмитренко Н.Д.

КЕРАМІЧНИЙ КЛІНКЕР ДЛЯ ОБЛИЧКУВАННЯ ФАСАДІВ І БРУКУВАННЯ ДОРІГ

З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛЬОВОШПАТВМІСТКОЇ СИРОВИНИ

Виробництво керамічних виробів зі спеченим черепком - керамічного клінкеру для обличкування фасадів і брукування доріг представляє великий науковий та практичний інтерес.

Огородник И.В.,Дмитренко Н.Д. 
Оксамит Т.В.

Причины появления  и способы нейтрализации водорастворимых солей

при производстве лицевого керамического кирпича 

Лицевой керамический кирпич, выпускаемый на Украине, характеризуется наличием определенных дефектов, устранение которых необходимо для его эффективного использования в строительном секторе. 

Это такие виды брака как высолы, «дутик» и отрыв лицевой стороны кирпича.

Ходаковська Т. В., Огороднік І.В., 
Дмитренко Н.Д.

ХІМІКО-МІНЕРАЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТА КЕРАМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

КАОЛІНУ ХМЕЛІВСЬКОГО РОДОВИЩА

Розвиток сировинної бази являється головною задачею виробництва будівельних матеріалів різного призначення, в тому числі і клінкерних виробів.

Традиційним джерелом сировини для виробництва будівельної кераміки є наявні в Україні родовища первинних та вторинних каолінів, вогнетривких та тугоплавких природних глин. Зростання експорту та обмеженість запасів цієї високоякісної сировини визначають необхідність її раціонального використання, посилюють актуальність ширшого залучення техногенної сировини в технологію виробництва.


Ходаковська Т.В, Огороднік І.В. 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗІ СПЕЧЕНИМ ЧЕРЕПКОМ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕКОНДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ.

Виробництво керамічних матеріалів зі спеченим черепком представляє великий науковий та практичний інтерес. До керамічних виробів із спеченим черепком можна віднести слідуючі матеріали: порівняно новий вид продукції ─ керамограніт та традиційні клінкерні матеріали.

2
Разработка и продвижение сайта - Studio "V7"